Nie je žiadnou novinkou, že v súčasnosti je na trhu práce (vzhľadom na možnosť absolventov zamestnať sa) vysoký dopyt práve po absolventoch študijného odboru informatika. Veľa rodičov môže preto dúfať, že ich potomok sa vyberie podobnou cestou. Máte doma bystré, vnímavé dieťa a všímate si, že logické hry ho bavia, či v nich dokonca vyniká? Môžete sa pokúsiť naviesť ho malými krôčkami na cestu (nielen) vývojára softvéru a podieľať sa tak na jeho potenciálne úspešnej budúcnosti. Ako na to? Existuje množstvo programovacích jazykov a nástrojov, ktoré sú vhodné pre deti a začiatočníkov so základnou znalosťou anglického jazyka. V tomto článku sa venujem piatim z nich.

Scratch

Scratch je detské programovacie prostredie, ktoré pochádza z dielne Lifelong Kindergarten Lab (MIT Media Lab). Ponúka tutoriály pre začiatočíkov, informácie pre rodičov a početnú komunitu online používateľov.

Scratch funguje na princípe intuitívneho napájania farebných dielikov, ktoré spolu vytvárajú zložitejšiu konštrukciu. Dieliky reprezentujú jednotlivé programovacie komponenty, akými sú rôzne akcie a na ne nadväzujúce udalosti. Každý dielik má charakteristický tvar ako u puzzle a tým je umožnená kombinácia len s kompatibilným dielikom.

Pomocou tohto programovacieho jazyka je možné vytvoriť jednoduché animácie, a to použitím predvolených alebo novo nahratých obrázkov či znakov. Scratch je možné používať bez pripojenia na internet, takisto je možné svoje výtvory verejne zdieľať s ostatnými používateľmi online.

So všetkými spomínanými funkcionalitami je Scratch navyše bezplatný, aj preto patrí medzi najvhodnejšie možnosti pre deti, ktoré prejavujú záujem o informatiku. Jeho vplyv zrejmý aj v ďalších spomínaných programovacích jazykoch, napríklad Blockly.

Odporúčaný vek: 8 – 16 rokov
Pre ešte mladšie deti existuje nástroj ScratchJr, ktorý je vhodný pre deti od 5 – 7 rokov.

Blockly

Blockly vzniklo pod taktovkou Google a funguje na podobnom pravidle napájania dielikov ako u Scratch-u. Líši sa však tým, že výstupný kód môže byť exportovaný do viacerých programovacích jazykov – v súčasnosti zahŕňa JavaScript, Python, PHP, Dart a Lua.

Kód je viditeľný na bočnom paneli a mení sa okamžite podľa toho, ako manipulujete s dielikmi. Zároveň je na paneli možnosť striedania programovacích jazykov, čo poskytuje skvelú príležitosť uvedomiť si, aké rozdiely sa v syntaxe jednotlivých jazykov vyskytujú pri tom istom programe. Touto funkciou sa z Blockly stáva ideálny nástroj školy programovania nie len pre deti, ale aj starších začiatočníkov.

Blockly je spoplatnený nástroj, zatiaľ však nie je v takom pokročilom štádiu vývoja a taktiež ešte neposkytuje toľko tutoriálov ako Scratch. Na druhej strane má do budúcna veľký potenciál ako programovacie prostredie pre programátorov všetkých vekových kategórií.

Odporúčaný vek: 10+ rokov

Alice

Alice je bezplatný 3D programovací nástroj doteraz vyvíjaný v Carnegie Mellon University. Je vhodný na výučbu objektovo orientovaných programovacích jazykov, napríklad C++. Tiež využíva pre programovanie napájanie stavebných dielikov, ktoré umožňujú deťom vytvárať hry alebo animácie programovaním pohybov kamery, 3D modelov a scén. Takto vyskladané programy môžu byť z Alice konvertované do Java IDE, napríklad NetBeans. Tým je prechod z grafického rozhrania do štandardného programovacieho jazyka omnoho jednoduchší.

Odporúčaný vek: 10+ rokov

Swift Playgrounds

Swift je programovací jazyk na vývoj mobilných aplikacií pre iOS a Swift Playgrounds je bezplatná hra pre iPad od spoločnosti Apple, ktorá učí deti a začiatočníkov sa v Swift-e zorientovať a následne aj plnohodnotne programovať.

Táto aplikácia obsahuje množstvo návodov, pomocou ktorých je možné sa naučiť rôzne príkazy zo Swift-u. Príkazmi sa v tomto prípade snažíte hýbať postavičkou menom Byte a prekonávať prekážky v 3D prostredí. Napriek tomu, že nie sú potrebné akékoľvek predošlé skúsenosti s programovaním, nutnosťou je istá dávka trpezlivosti. Aplikácia totiž na rozdiel od predošlých spomínaných nástrojov nepracuje s dielikmi, ktoré sa do seba zapájajú, programátor sa preto nevyhne občasným preklepom.

Odporúčaný vek: 10+ rokov

LEGO Mindstorm Robotics

Mnoho detí považuje za zábavnejšie programovať akcie, ktoré sa odohrávajú v reálnom svete. Ďalšou cestou k programovaniu preto môže byť aj robotika. Existuje veľa rôznych balíčkov (software aj hardware) na programovanie robotov, no systém LEGO Mindstorms má jednu z najväčších komunít používateľov a taktiež aplikáciu na vizuálne programovanie vhodnú pre deti.

Programovací softvér LEGO EV3 môže byť spustený na tablete aj počítači a beží na známom princípe napájania dielikov (LEGO kociek) rovnako ako Scratch a Blockly. Programovací jazyk je dostatočne jednoduchý pre mladšie deti, zároveň dokáže byť výzvou pre staršie deti, či dospelých. 

LEGO používa okrem programovacieho prostredia LEGO Mindstorms aj open-source Linux kernel. V ňom môže byť program modifikovaný tradičnými programovacími jazykmi akými sú Python a C++.

Odporúčaný vek: 10+ rokov (mladší s dozorom)

Ďalšie možnosti

Pokiaľ ide o staršie deti (napríklad stredoškolákov) výbornou voľbou je tvorba Minecraft mods alebo programovanie 3D hier pomocou herného rozhrania Unity 3D. Pamätajte však, že programovanie má hlavne zo začiatku frustrujúci priebeh, môže zahŕňať veľa troubleshooting-u metódou pokus-omyl. V prípade, že by sa vaše dieťa nakoniec nerozhodlo pre kariéru vývojára, môže vďaka programovaniu nadobudnúť dôležitý zmysel pre vytrvalosť a odhodlanie.